Tin trong nước

Quốc hội thảo luận dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

15/06/2019

Sáng nay thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã nhất trí với việc cần thiết phải sửa đổi Luật Dân quân tự vệ năm 2009 nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »