Tin trong nước

Giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

15/06/2019

Sáng nay, UBTWMTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; nhằm phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xã hội hóa các lĩnh vực : y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề , bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »