Thời sự địa phương

Gần 80% người hiến máu nhắc lại

15/06/2019

Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, tỉnh Vĩnh Long đã có trên 100.000 người tham gia hiến máu, trong đó, có gần 80% người hiến máu nhắc lại nhiều lần.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »