Thời sự địa phương

Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Bình chung sức xây dựng nông thôn mới

15/06/2019

Những năm qua, ủy ban MTTQ huyện Tam Bình và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, MTTQ huyện đã huy động được sự chung tay, góp sức của người dân góp phần thực hiện hoàn thành nhiều tiêu chí nông thôn mới.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »