Thời sự địa phương

Chuyển đổi thẻ từ ATM sang thẻ Chip

17/06/2019

Ngân hàng Nhà nước đã có thông tư về lộ trình chuyển đổi toàn bộ thẻ ATM làm bằng từ sang thẻ chip, đạt tỷ lệ  ít nhất 30% vào cuối năm nay. Hạn chót cho việc chuyển đổi toàn bộ thẻ ATM trên thị trường sang thẻ chip là cuối năm 2021.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »