Người đưa tin 24G

Tình trạng tìm kiếm, buôn bán thuốc nổ diễn biến phức tạp tại Quảng Trị

17/06/2019

Đã có nhiều hậu quả đau lòng từ việc tháo gỡ bom, đạn để lấy thuốc nổ đi bán, vậy mà tình trạng này vẫn đang diễn ra ở Quảng Trị và ngày càng trở nên phức tạp.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »