Tin thế giới

Nhật Bản: Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động thấp nhất thế giới

19/06/2019

Theo báo cáo trên của Liên Hiệp Quốc, Nhật Bản hiện là nước có tỉ lệ người trong độ tuổi lao động thấp nhất thế giới so với lực lượng quá tuổi lao động (tức trên 65 tuổi). Báo cáo cho biết, số người trong độ tuổi lao động so với số người trên 65 tuổi ở Nhật Bản ở mức rất thấp, với tỉ lệ 1,8. Trong khi tỉ lệ này ở các nơi khác như Australia là 3,3; ở châu Âu và Bắc Mỹ là 3,0; đặc biệt ở khu vực hạ Sahara của châu Phi lên tới 11,7. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »