Thời sự địa phương

Mặt trận Tổ quốc huyện Long Hồ tham gia xây dựng nông thôn mới

19/06/2019

Nhận thức rõ chương trình mục tiêu quốc  gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nên trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, MTTQ huyện Long Hồ đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »