Người đưa tin 24G

ĐBSCL sẽ giảm lúa, tăng trái cây và thủy sản

19/06/2019

Sau 2 năm triển khai Nghị quyết 120 của Chính phủ, Ngành Nông nghiệp đã tổ chức thực hiện 4 nhiệm vụ lớn, trong đó xây dựng Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »