Người đưa tin 24G

Sẽ dùng thẻ điện tử thay sổ bảo hiểm xã hội

19/06/2019

Từ ngày 01/01/2020, cơ quan BHXH sẽ thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử cho người tham gia bảo hiểm. Những người đã có thẻ giấy BHYT sẽ được BHXH chủ động chuyển đổi sang thẻ điện tử, không yêu cầu phải lập bổ sung hồ sơ.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »