Tin thế giới

Thái Lan thông qua kế hoạch tổng thể về quản lý nước

20/06/2019

Nội các Thái Lan mới đây đã thông qua Kế hoạch tổng thể về quản lý nguồn nước trong vòng 20 năm tới nhằm giải quyết các vấn đề hạn hán, lũ lụt và nước thải vốn đã tồn tại lâu nay. Theo Văn phòng Tài nguyên Nước Quốc gia Thái Lan, kế hoạch trên được gọi là “trụ cột thứ ba trong tất cả 4 trụ cột” được hoạch định nhằm thúc đẩy các sứ mệnh liên quan đến nước.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »