Thời sự địa phương

Hiệu quả ở hợp tác xã kinh doanh điện

20/06/2019

Hợp tác xã kinh doanh điện Mang Thít được thành lập vào năm 2005, qua 14 năm hoạt động, hợp tác xã không ngừng phát triển và mở rộng qui mô ngành nghề kinh doanh để nâng cao lợi nhuận và phục vụ tốt người dân trên địa bàn.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »