Tin thế giới

Sáng kiến thu học phí bằng rác thải nhựa

24/06/2019

Ngày càng nhiều trường học trên thế giới có cách tiếp cận mới trong nỗ lực giải quyết tình trạng rác thải nhựa tràn lan. Đó chính là thay vì thu học phí bằng tiền thì họ yêu cầu học sinh mang rác thải nhựa tới trường để tái chế. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »