Thời sự địa phương

Nâng cao chất lượng tín dụng

24/06/2019

Hỗ trợ vốn vay giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo là mục tiêu mà một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã và đang hướng tới nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »