Tin trong nước

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN khóa VIII

25/06/2019

Năm 2019 là năm diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, đồng thời cũng là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »