Thời sự địa phương

Khi tiêu chí hệ thống chính trị được phát huy trong nâng chất nông thôn mới

26/06/2019

Sau 4 năm đạt chuẩn nông thôn mới, với quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và sự đồng thuận của người dân – bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình đã đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt xã ngày càng đổi mới. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »