Thời sự địa phương

Năm 2013 Hội khuyến học các cấp tỉnh Vĩnh Long vận động gần 49 tỷ đồng cho công tác khuyến học khuyến tài

30/12/2013

Trong năm, các cấp hội đã vận động tiền mặt và hiện vật gần 49 tỷ đồng. Qua đó hỗ trợ các hoạt động dạy, học và cấp phát trên 13.000 suất học bổng cho HSSV trong tỉnh.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »