Tin thế giới

Bầu cử Quốc hội Iraq và những thách thức của chính phủ mới

02/05/2014

Hôm qua, Iraq đã tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia vùng Vịnh này hồi cuối năm 2011. Trong hơn 1 thập niên qua, Iraq đã đối mặt với nhiều vấn đề, đặc biệt là sự phát triển trì trệ của nền kinh tế. Trước một thực tế như thế, theo giới phân tích, bất kỳ một chính phủ mới nào được thành lập sau cuộc bầu cử cũng sẽ phải hết sức vất vả để giải quyết các thách thức hiện nay.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »