Thời sự địa phương

Mỹ Lộc quyết tâm về đích trong năm 2014

31/05/2014

Xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình là một trong những địa phương được tỉnh Vĩnh Long chọn làm điểm để tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phấn đấu về đích trong năm nay. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ tích cực của tỉnh, đến nay xã Mỹ Lộc đã hoàn thành được 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »