Thời sự địa phương

Nông dân Vĩnh Long thu hoạch trà lúa Thu Đông sớm an toàn & thắng lợi

25/09/2014

Vụ lúa Thu Đông năm nay tỉnh Vĩnh Long xuống giống hơn 59.000 ha. Đến nay nông dân đã thu hoạch hơn 8.000 ha với năng suất cao và giá cả ổn định.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »