Thời sự địa phương

Nhiều điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm VSATTP

17/11/2014

Thực hiện công tác thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »