Thời sự địa phương

Hòa Tịnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tiêu chí nhà ở

10/12/2014

Để thực hiện tốt tiêu chí nhà ở, bên cạnh việc vận động các hộ dân có điều kiện xây dựng lại nhà khang trang, xã Hòa Tịnh còn huy động nhiều nguồn lực để xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, nhờ vậy tỷ lệ hộ dân có nhà ở đạt chuẩn của xã không ngừng nâng lên.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »