Thời sự địa phương

Trên 70% dịch vụ ăn uống được kiểm tra vi phạm VSATTP

15/12/2014

Mặc dù các ngành chức năng trong tỉnh Vĩnh Long đã thường xuyên tổ chức thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng số cơ sở vi phạm được phát hiện qua những đợt kiểm tra vẫn còn khá cao.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »