Thời sự địa phương

Kiểm tra VSATTP cơ sở sản xuất kẹo và nem

30/01/2015

Tiếp tục hoạt động thanh kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh an toàn thưc phẩm trước Tết, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh vừa đến kiểm tra công ty sản xuất kẹo và các cơ sở sản xuất nem trên địa bàn tỉnh.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »