Thời sự địa phương

Trên 80% cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu đảm bảo VSATTP

03/06/2015

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long, qua kiểm tra có gần 20% cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »