Thời sự địa phương

Người dân Danh Tấm (Tam Bình) tổ chức lễ giỗ Bác Hồ

03/09/2015

Trong những ngày này, người dân cả nước đều hướng về ngày Quốc khánh, ngày nước Việt Nam được hoàn toàn tự do, độc lập. Thì cũng trong ngày này, người dân đều hướng về Bác Hồ để tưởng nhớ ngày Bác đi xa. Cùng với cả nước, người dân ở ấp Danh Tấm, xã Hậu Lộc, Tam Bình tổ chức lễ giỗ Bác trang nghiêm và thành kính.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »