Thời sự địa phương

Triển khai đề tài “Xây dựng quy trình và mô hình quản lý tổng hợp sâu đục củ khoai lang ”

16/09/2015

Chi cục Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long sẽ triển khai kết quả đề tài “Xây dựng quy trình và mô hình quản lý tổng hợp sâu đục củ khoai lang ”ở các địa phương có vùng chuyên canh trồng khoai lang trên địa bàn tỉnh.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »