Thời sự địa phương

Giảm nghèo nhanh nhưng phải bền vững

13/10/2015

Sau 5 năm, tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh được kéo giảm còn dưới 3%, tỷ lệ thoát nghèo bình quân hằng năm đạt 1,54%. Dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra chỉ tiêu giảm nghèo bình quân cho giai đoạn 2015 – 2020 là 1%/năm.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »