Thời sự địa phương

Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực hỗ trợ các xã thực hiện công tác giảm nghèo

20/11/2015

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã vận động các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng dân cư ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được trên 224 tỷ đồng.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »