Thời sự địa phương

20 mô hình tham gia hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Vĩnh Long

30/03/2016

Tham gia hội thi có 20 mô hình của 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là các mô hình thiết bị đào tạo đạt giải cao và điển hình tiêu biểu được tuyển chọn qua hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »