Thời sự địa phương

Doanh nghiệp chăm lo đời sống người lao động

01/05/2016

Nguồn nhân lực là một trong những vốn quý để doanh nghiệp phát triển. Ở Vĩnh Long, thời gian qua nhiều doanh nghiệp luôn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, xem đây là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »