Thời sự địa phương

Học Bác, yêu thương và chia sẻ

20/05/2016

Tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là bài học vô giá cho các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau. Học Bác, làm theo Bác, chính là mỗi người đang chọn cho mình lẽ sống có ích cho đời, trong đó có việc yêu thương và chia sẻ. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »