Thời sự địa phương

Phát huy vai trò của báo chí trong công tác khuyến học khuyến tài

20/06/2016

Thời gian qua báo chí Vĩnh Long có sự đóng góp lớn vào phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhờ thế đã tác động tích cực đến các tầng lớp nhân dân cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »