Thời sự địa phương

Bữa ăn giữa ca của người lao động thấp nhất là 15.000 đồng

28/07/2016

Thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành nghị quyết về chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động với mức thấp nhất là 15.000 đồng.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »