Thời sự địa phương

Phụ nữ chung sức để giảm nghèo

10/10/2016

Nhiệm kỳ qua, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được Hội phụ nữ các cấp xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm để nâng cao đời sống và thu nhập cho hội viên. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »