Thời sự địa phương

Phước Hậu đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

02/11/2016

Một trong những mục tiêu quan trọng của xây dựng nông thôn mới là tăng thu nhập ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »