Tin tức

Khuyến mại trả trước thuê bao Truyền hình cáp

20/12/2016

Từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017. Truyền hình Phương Nam thực hiện chiết khấu phần trăm (%) phí thuê bao truyền hình cáp cho khách hàng kèm theo điều kiện sau:

- Khách hàng thanh toán trước 03 tháng phí thuê bao truyền hình cáp sẽ được chiết khấu 5% trên tổng giá trị phí sử dụng dịch vụ trong 03 tháng phải thanh toán.

- Khách hàng thanh toán trước 06 tháng phí thuê bao truyền hình cáp sẽ được chiết khấu 10% trên tổng giá trị phí sử dụng dịch vụ trong 06 tháng phải thanh toán.

- Khách hàng thanh toán trước 12 tháng phí thuê bao truyền hình cáp sẽ được chiết khấu 15% trên tổng giá trị phí sử dụng dịch vụ trong 12 tháng phải thanh toán.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »