Thời sự địa phương

27% dân số tỉnh Vĩnh Long là hội viên khuyến học

14/02/2017

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chăm lo cho công tác khuyến học khuyến tài và được người dân tích cực hưởng ứng nên đến nay, tỉnh Vĩnh Long có 27% dân số là hội viên Hội khuyến học.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »