Thời sự địa phương

Đồng bào Khmer Trà Ôn nỗ lực cùng chính quyền xây dựng NTM

17/04/2017

Trà Ôn là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống chủ yếu ở vùng nông thôn,  tập trung tại xã Tân Mỹ, Trà Côn, Hựu Thành. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »