Thời sự địa phương

Nhiều điểm kinh doanh xăng dầu trong khu dân cư chưa đảm bảo an toàn PCCC

03/05/2017

Vĩnh Long có trên 40 điểm kinh doanh,  dự trữ xăng dầu trong khu vực dân cư  tập trung, gần chợ, trung tâm thương mại… Việc đảm bảo an toàn PCCC tại các điểm kinh doanh xăng dầu này vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »