Thời sự địa phương

Tích cực chăm lo cho người lao động

25/05/2017

 Năm 2017 này được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chọn là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” nhằm khẳng định công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức công đoàn. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »