Thời sự địa phương

Nuôi tri thức dưỡng tương lai

17/07/2017

Không còn suy nghĩ cho con đi học chỉ để biết đọc, biết viết rồi tiếp nối công việc cày cấy, nhiều năm trở lại đây, bà con đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học, học để có tri thức, học để có nghề nghiệp và cuộc sống ổn định, và chỉ có học mới có cơ hội thoát nghèo. Nhiều gia đình phấn đấu cho con học đại học, cao đẳng dù hoàn cảnh gia đình vẫn còn nhiều khó khăn.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »