Thời sự địa phương

Độc lập tự do nhớ Bác Hồ

04/09/2017

“Cơm no áo ấm nhờ ơn Đảng – độc lập tự do nhớ Bác Hồ”. Mừng Tết Độc lập, mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi nhớ đến vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc – Người đã giành cả cuộc đời mình lo cho dân, cho nước. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »