Thời sự địa phương

Thị xã Bình Minh phấn đấu lên đô thị loại 3

04/09/2017

Thời gian qua được sự quan tâm đầu tư của trung ương, của tỉnh, cùng sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân, đến nay cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị thị xã Bình Minh đã có nhiều chuyển biến đáng kể. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »