Thời sự địa phương

Những bất cập từ quầy thịt heo tự phát

13/09/2017

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long có giải pháp hỗ trợ người chăn nuôi heo trong khâu tiêu thụ. Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện đã phát sinh nhiều bất cập khi phát sinh các quầy thịt heo tự phát không nằm trong sự kiểm soát của ngành chức năng và chính quyền địa phương. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »