Thời sự địa phương

Hòa Tịnh nghiệm thu việc lắp đặt tuyến ống chính giai đoạn 1

16/09/2017

Công trình lắp đặt tuyến ống chính giai đoạn 1 thuộc Dự án mở rộng tuyến ống thuộc trạm cấp nước xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít do Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tài trợ vừa được nghiệm thu.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »