Thời sự địa phương

Tân Mỹ quan tâm nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Khmer

20/09/2017

Tân Mỹ là một  trong những xã có đông đồng bào Khmer của huyện Trà Ôn. Nhờ sự quan tâm, chăm lo của Đảng và nhà nước với nhiều chính sách cụ thể mà hiện nay đời sống của bà con đồng bào Khmer nơi đây có nhiều khởi sắc.   

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »