Thời sự địa phương

Để quản lý tốt các điểm bán thịt heo tự phát

30/10/2017

Sau ngày 31/10/2017 tất cả các quầy thịt heo tự phát không đủ điều kiện sẽ chấm dứt việc kinh doanh mua bán theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »