Tin trong nước

Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội

02/11/2017

Tiếp tục chương trình thảo luận tại hội trường, ngày 1/11, đại biểu Quốc hội đóng góp nhiều ý kiến trong lĩnh vực phát triển ngành logistic, phát triển nông nghiệp, đưa rau, hoa, quả, trở thành nhóm hàng hóa xuất khẩu chủ lực, các nội dung liên quan đến phát triển khoa học công nghệ…

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »