Thời sự địa phương

Vĩnh Long tập trung bảo vệ lúa Thu Đông

03/11/2017

Hiện tỉnh Vĩnh Long còn nhiều diện tích lúa Thu Đông trên đồng, vì vậy  tập trung thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó với thiên tai để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại là điều rất quan trọng và cấp bách hiện nay.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »